Adaptační pobyt – 6.A (2020)

Čtvrtek Dnes jsme se věnovali různým aktivitám. Dopoledne jsme se někteří změnili ve slepce, další srostli v siamská dvojčata. Takto jsme museli společně překonat několik stovek metrů na silnici i v lese. Pak jsme se vrhli na míčové hry.Po odpoledním klidu jsme dodělávali deníky a mapy. Mezitím jsme se snažili… Continue reading

Povinné roušky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky pod číslem jednacím MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN se nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest /ústa a nos/ ve všech vnitřních společných prostorách budov škol a školských zařízení /tj. chodby, sociální zařízení, školní jídelna/ všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání. Úplné znění tohoto mimořádného… Continue reading

Stravování !!!

Vážení rodiče, odběr stravy do jídlonosičů ( platí u žáků pro první den absence, jinak žádáme rodiče, aby stravu odhlašovali a to z důvodu dodržování hygienických postupů při COVID-19) denně v době od 11,45 do 12,15 hod. Pro vstup do jídelny používejte roušku.   Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro rodiče žáků budoucí 1. A třídy

úterý 1. 9. 2020          slavnostní zahájení v 9.00 hod. (tělocvična na malé škole) středa 2. 9. 2020         2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod. čtvrtek 3. 9. 2020       2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod. pátek 4. 9. 2020          2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod.   Žádáme rodiče budoucích prvňáčků,… Continue reading

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

Přípravná třída úterý 1. 9. 2020                slavnostní zahájení v 8.00 hod. (malá škola – boční vchod) 2. – 4. 9. 2020                  4 vyučovací hodiny, 8.00 – 11.40 hod. 1.A třída úterý 1. 9. 2020                slavnostní zahájení v 9.00… Continue reading