24 Čvn

Výlet do DinoParku (2019)

Dne 24.6. Unie rodičů ZŠ a MŠ pořádala výlet do DinoParku pro 33 žáků 1. až 9. třídy, kteří se vyznamenali během šk. roku svými studijními, sportovními a uměleckými výkony.

22 Čvn

Výkop páťáků na 2. stupeň (2019)

V pátek 21.6. se uskutečnil každoroční výkop páťáků na 2. stupeň. Žáci se pochlubili před rodiči pečlivě připravenými vystoupeními – zpěv, hra na hudební nástroje, sportovní vystoupení na koloběžkách, taneční vystoupení a závěrečné utkání v basketbalu se všem muselo líbit! Tak ať se vám na 2. stupni daří!

18 Čvn

Odhlášky stravného

Vážení rodiče,

jelikož se nám blíží konec školního roku, žádám vás o provedení posledních plánovaných odhlášek stravného a to nejpozději do čtvrtku 20.6.2019 do 11,30 hod. Poté vás prosím, nezasahujte do databáze na e-stravě a dodatečně již nic neodhlašujte. Obědy, které jste nestihli odhlásit si můžete v rámci absence vzít do jídlonosiče a nedoplatky se nebudou účtovat. V případě jakýchkoliv změn stravování u vašich dětí, co se týče změn účtu nebo odhlášení ze stravování prosím hlaste na sekretariát školy (e-mailem, telefonicky ) do 30. 6. 2019. Je to nutné pro nastavení nové databáze pro nový školní rok.

Jinak všichni strávníci budou automaticky převedeni.

Děkujeme  za pochopení.

17 Čvn

Učíme se venku 2.B (2019)

Učení venku je názorné, přináší mnoho nových podnětů pro naše myšlení. Co se naučíme díky zážitkům se v paměti ukládá hlouběji. Děti zkoumaly přírodu očima, poslouchaly ji, ohmatávaly i voněly k ní. Venku jde učit skoro všechno, lze propojit všechny předměty.
4 Čvn

KK OVOV (2019)

Dne 3. 6. 2019 v Opavě se konalo KK OVOV. Náš žák v kategorii chlapci r. n. 2005 získal 2. místo a postup na republikové finále.