20 Led

Lidské tělo – třídní projekt 2.A (2017)

V druhém lednovém týdnu vyrobili žáci v rámci projektu ,, Lidské tělo,, lapbooky. Nejdříve sestavili myšlenkovou mapu, aby zjistili, jaké informace o těle musí zpracovat. Lapbooky žáků obsahují informace, obrázky, skládačky, hádanky,pexeso a jiné zajímavosti. I když žáci tvořili lapbook na stejné téma, každý byl originál.

12 Led

Plavání (2017)

Žáci druhé a třetí třídy zahájili začátkem ledna 2017 plaveckou výuku. V 15. lekcích si osvojí plavecké dovednosti. U dětí, které již plavou, se zdokonaluje technika jednotlivých plaveckých stylů. Vše probíhá zábavně, vyškolení instruktoři plavání přistupují k dětem individuálně. Zařazeno je i volné plavání a vodní hry.

9 Led

INFORMUJEME (2017)

Výtvarný kroužek stále přijímá děti, lekce nejsou nijak závislé na prvním pololetí. Zájemci, hlaste se každý čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin na polské škole. Všem dětem se kroužek líbí, možná by se k nám někdo rád přidal.

Veronika Čopáková – lektorka

6 Led

Olympiáda v českém jazyce (2017)

Dne 30. 11. 2016 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo celkem 18 žáků z 8. a 9. ročníku. Olympiáda obsahovala celkem dvě části – mluvnickou a slohovou. Nejúspěšnějšími žáky s celkovým počtem 22 bodů se stali Tereza Mirgová a Michal Návrat ze třídy VIII. A, dále pak Jiří Janík ze třídy 9. A. Do okresního kola postupují pouze dva žáci a to Tereza Mirgová a Jiří Janík.
Všem účastníkům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů do dalšího kola soutěže……

12 Pro

Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2016, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 16.12.2016 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě. Tímto datem škola zároveň nahlásí stavy na 3.1.2017. V případě absence si můžete obědy vyzvednout do jídlonosičů a nedoplatky již nebudou účtovány.

Děkujeme za pochopení.