6 Pro

Rok v lidových tradicích – 2. A (2016)

Tradice a zvyky člověka provázejí odpradávna. Stmelovaly rodinu i celý národ. Je důležité vědět, že někam patříme. Některé tradice dodržujeme, ale někdy o nich víme jen málo. Většina tradic má své pevné místo v přírodním koloběhu. Připomněli jsme si již např. legendu o sv.Václavovi, sv.Martinovi, povídali si o draní peří. Nyní se seznamujeme s adventem a významem Vánoc. Výbornou pomůckou k přiblížení tradic se nám stala interaktivní tabule, podnětná byla beseda v knihovně.

2 Pro

Výchovný koncert (2016)

V pátek dne 25.11.2016 se žáci 1.A a 2.A zúčastnili výchovného koncertu "Z pohádky do pohádky". Žáci a učitelé ZUŠ nám zahráli a zazpívali hudební pohádky. Na hudebních nástrojích zazněly krátké skladbičky známých písní a melodií. Výchovný koncert byl vhodným doplněním učiva hudební výchovy.

27 Lis

Můj ideální dům (2016)

Žáci 7. a 8. Třídy v několika hodinách výtvarné výchovy realizovali technicky i časově náročnější úkol kresby domu, bytu či dětského pokoje. Jejich pojetí mohlo být ideální, s notnou dávkou fantazie (můj vysněný dům, pokojík…), stejně jako realisticky pojaté (využití geometrie, perspektivy i fotografické předlohy). Naši žáci si tak zahráli na architekty, designéry a konstruktéry svého příbytku – prostoru, v jakém žijí, nebo by chtěli žít. Ve svých návrzích tak byli nuceni promýšlet celkovou dispozici svého bydlení, zařízení interiéru, stejně jako barevnost nábytku, stěn i důležitých bytových doplňků. Jak se jim práce povedla, posuďte sami.

27 Lis

Pixel art (2016)

Ve výuce výtvarné výchovy byly realizovány rozmanité výtvarné etudy s žáky druhého stupně (6.-9. třída), kteří se tentokrát seznámili s netradiční technikou Pixel art. Téma bylo zaměřeno na problematiku komplementarity barev a jejich výtvarného cítění. Úkolem žáků bylo na čtverečkovaném papíru řešit harmonii teplých a studených barev, jejich vzájemný vztah a rytmus. Žáci touto hravou formou přicházeli na to, jaké barvy a jejich odstíny k sobě pasují a ladí, které se doplňují a které spolu naopak vzájemně nekorespondují. Náměty byly rozmanité, od jednotlivých stylizovaných obrázků a piktogramů, až po složitou abstraktní hru pestrých barevných ploch. Právě tyto lze považovat za nejzdařilejší práce. Žáky netradiční technika Pixel artu opravdu bavila, o čemž svědčí výběr krásných ukázek prací z 6. až 9. třídy.

25 Lis

Soutěž nejen v informatice (2016)

V pátek 25. 11. 2016 se v Orlové na SOŠ NET OFFICE pořádala „Soutěž nejen v informatice“, které se zúčastnilo na 40 žáků základních škol nejen z regionu. V kategorii Prezentace nás reprezentovala Kateřina Kajzarová (9. A), která se umístila na krásném 2. místě. V kategorii Word-Excel to byli Ondřej Olšar (9. A) a Michal Návrat (8. A), kde prvně jmenovaný se umístil na 3. místě…
Velká gratulace našim mladým ajťákům…


Výsledková listina:
Kategorie Prezentace

1.

Branikovičová Klaudie

ZŠ a MŠ Albrechtice

2.

Kateřina Kajzarová

ZŠ a MŠ Bohumín

3.

David Třetina

ZŠ Moravská Havířov

4.

Galuszková Lucie

ZŠ a MŠ Albrechtice

5.

Jan Švonavec

ZŠ Borovského Karviná

Kategorie Word a Excel

1.

Matěj Venglář

ZŠ a MŠ U Lesa Karviná

2.

Hlavicová Alena

ZŠ a MŠ Hranice,  Šromotovo, 

3.

Ondřej Olšar

ZŠ a MŠ Bohumín

4.

Michal Návrat

ZŠ a MŠ Bohumín

5.

Horáček Jakub

ZŠ a MŠ Hranice,  Šromotovo, 


img_20161125_111947 img_20161125_111940