1. Schůze žákovského parlamentu

Dne 18.9 se uskutečnila první schůzka žákovského parlamentu. Žáci se sešli 7:15 v jazykové učebně, kde probírali informace, které nám sdělil pan učitel R. Lisztwan a pan učitel V. Kostik, kteří teďka fungují jako naše „ spojky“ mezi učiteli a námi.  Poté si žáci zvolili svou novou předsedkyni, kterou se stala… Continue reading