13 Bře

Rodiče čtou dětem (2019)

V 2.B probíhá projekt ,,Rodiče čtou dětem,,. Cílem projektu je vytvoření kladného vztahu ke knize a četbě. O vybrané knize rodiče povypráví, přečtou z ní úryvek a následně si o knize s dětmi povídají. Poděkování patří všem, kteří náš projekt podporují.

7 Bře

Pěvecká soutěž „Zpěváček ze Slezska 2019“

Dne 6. 3. 2019 se uskutečnila každoroční pěvecká soutěž pod názvem „Zpěváček ze Slezska 2019“.  V této soutěži nechyběli ani žáci naší školy a to Miroslav Hernas (4. A), Anna Adámková (4. A), Karin Wišniowská (5. A) a Tereza Adámková (6. A). Podmínkou soutěže byl zpěv dvou charakterově odlišných písní z regionu Těšínského Slezska. Nejúspěšnějším byl Miroslav Hernas, který získal 3. místo ve své věkové kategorii.

Moc gratulujeme a všem žákům děkujeme za vzornou účast a reprezentaci školy!!!

7 Bře

Tangramy (2019)

Vážení rodiče,
chcete se na chvíli vrátit do školních let nebo nahlédnout “pod pokličku” naší školy? Protože vás chceme přesvědčit, že škola žije pro své žáky, připravili jsme pro vás novinku – miniseriál “ze života naší školy“. Do doby zápisu, který proběhne 2. – 3. dubna 2019, vás budeme pravidelně informovat o zajímavostech a přednostech naší základní školy. Proto sledujte FCB a webové stránky …. a možná se dozvíte něco, co jste vůbec netušili.

Mimochodem – víte, co jsou to tangramy? Že ne? Naši šesťáci to ví! S tangramy řeší netradiční geometrické úlohy, které rozvíjí obrazovou a prostorou představivost.

 

4 Bře

MK recitační soutěže (2019)

Dne 28. 2. 2019 se konalo jako každoročně MK  dětských recitátorů. V letošním roce se místo konání přesunulo do velkého sálu ZUŠ Bohumín. Naši školu reprezentovali  v III. kategorii Václav Zembinský (6. B) a Natálie Marcová (7. A),  ve IV. kategorii pak Jana Deutschová (9. A).  Hlavními kritérii, na které se všichni soutěžící museli připravit, byla přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora, umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úroveň, schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat, celková úroveň a kultura projevu. Výkony žáků byly na vysoké úrovni. A přestože se naši žáci neumístili na žádném z postupujících míst, zaslouží si velkou pochvalu, protože byli dobře připraveni a svůj úkol zvládli na jedničku.