20 Čvn

MK v atletice (2018)

Dne 20.6. proběhlo na ZŠ ČSA MK v atletice. 25 našich nejlepších atletů reprezentovalo naši školu a získali 2 zlaté ( Pavel Bílý ve vrhu kouli a Vojtěch Pončik v hodu míčkem ), 2 stříbrné ( Klára Balažová v běhu na 60 m a Jakub Krosčen v hodu míčkem ) a 2 bronzové medaile ( Daniel Agel v běhu na 800 m a družstvo mladších žáků ). Všem reprezentantům patří naše poděkování.

20 Čvn

Nejlepší čtenář (2018)

Dne 19. 6. 2018 se v Městské knihovně K 3 Bohumín uskutečnila soutěž “Nejlepší čtenář neznámého textu”. Naši školu reprezentovali žáci Jan Weber 6. A, Marek Deutsch 6. A, Jakub Gabzdyl 7. A, Pavla Tkadlecová 8. A, Dominik Stoklasa 8. A, Tereza Mrázková 8. A, Jakub Lindovský 9. A, Michal Návrat 9. A, Tereza Mirgová 9. A, Hana Krajčovičová 9. A. Žáci předčítali dva texty, připravený a losovaný. Novinkou v letošním ročníku byla krátká prezentace obsahu čteného textu.
Všem žákům děkujeme za vzornou účast.

18 Čvn

Upozornění strávníkům !!!

Žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky stravného provedli na portálu e-strava v termínu do pondělí 25.6.2018. Prosím od 26.6.již nezasahovat do databáze. Stravování bude uzavřeno z důvodu účetních uzávěrek. Po tomto datu si obědy budete moci vyzvednout do jídlonosičů a nedoplatky již nebudou řešeny. Odhlášky stravného za 5/2018 a 6/2018 vám budou zaslány na účet. Vratky hotově budou vyplaceny na sekr. školy 28.6. a 29.6.2018.
Srážky z účtu na 9/2018 budou provedeny k 18.8.2018!
V případě změny účtu prosím toto neprodleně hlásit na sekr. školy.

Děkujeme
Sekr.tel.čís.: 59 601 3104

14 Čvn

Výlet 4.A třídy (2018)

Pěší výlet 4.A třídy do lokality SKŘEČOŇ Gliňoč se vydařil. Získali jsme spoustu informací a užili jsme si to. Všem zúčastněným rodičům děkujeme za pomoc i poděkování těm, co přispěli k občerstvení. N.Zelková.