Adaptační pobyt – 6.A (2019)

Pátek Ještě Vám přinášíme momentky z posledního dne adaptačního pobytu. Snad budete vzpomínat se spokojeností a slzou v oku z Hrádku. Kdo chtěl, mohl se dobrovolně zvěčnit na louce za zvoničkou Sv. Isidora. Čtvrtek Časně z rána jsme vyrazili na Loučku, aby nás nezastihlo nepříznivé počasí. Nepodařilo se, pod stromy… Continue reading

Návštěva požární stanice (2019)

V rámci preventivního programu se žáci 1.A a 3.B zúčastnili dne 13.9.2019 besedy s hasiči. Akce se konala v prostorách požární stanice v Bohumíně. Poutavou formou jsme se seznámili s práci hasičů, dozvěděli se, jak vypadá hasičská výbava. Hasiči nám předvedli praktické ukázky použití zásahových oděvů, přileb, dýchacích přístrojů i… Continue reading

Senior klubu Bohumín (2019)

Členky Senior klubu Bohumín pletou pro klienty v Domovech pro seniory a pro děti v inkubátorech ponožky. Obracíme se na vás, kteří máte doma jakákoliv klubíčka pro vás nepotřebné vlny, či pleteniny vhodné k páraní, abyste nám je věnovali. Pochopitelně uvítáme každého, kdo by se chtěl k pletení přidat. Materiál… Continue reading

Změna při výběru úplaty za ŠD

Vážení rodiče, rozhodnutím vedení školy dochází ke změně při výběru úplaty za školní družinu.  Školní družina se bude platit ve dvou splátkách – každá ve výši 500 Kč. Za 1. pololetí daného školního roku do 15. 9. a za 2. pololetí daného školního roku do 15. 2. Jelikož první úhrada… Continue reading