Stravování – nedoplatky

Vážení rodiče, v souvislosti se zvýšením cen potravin, osobních i režijních nákladů od 1.1.2022 se mění nedoplatky za zapomenutou neodhlášenou stravu z 36,- na 47,-Kč. Proto Vás chci upozornit na důkladné provádění odhlášek v době absence žáků ve škole. První den absence si můžete oběd vyzvednout do jídlonosiče, každý následující den musí být odhlášen. Dále upozorňuji, že všechny nedoplatky potřebujeme mít uhrazeny k 15.dni dalšího měsíce, jelikož tržbu odevzdáváme dodavateli obědů. Bohužel tyto nedoplatky vybíráme v hotovosti na sekr.školy, můžete posílat prostřednictvím žáků nebo vhodit do popsané obálky do školní schránky na hl.budově školy.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.