Akce školy za školní rok 2011/2012

Žáci se zapojili do těchto soutěží:

 • říjen 2011 – výtvarná soutěž „Bohumín v hornickém kraji“,
 • říjen 2011 – literární soutěž „Bohumín v hornickém kraji“,
 • 9. listopadu 2011 – Hornická soutěž pro žáky 4., 5., a 6. tříd,
 • 1. listopadu 2011 – soutěž „Bohumín v hornickém kraji“,
 • 1. prosince 2011 – soutěž „Bohumín v hornickém kraji“,
 • 17. ledna 2012 – Školní kolo konverzační soutěže v cizím jazyce,
 • 1. února 2012 – Školní kolo v recitační soutěži,
 • 1. února 2012 – Městské kolo konverzační soutěže v cizím jazyce,
 • 19. února 2012 – Dívka roku, K3 Bohumín,
 • 29. února 2012 – Městské kolo v recitační soutěži (do okresního kola postoupila žákyně 3. B),
 • 7. března 2012 – Městské kolo soutěže v dětském zpěvu lidových písní „ZPĚVÁČEK“ (1. místo žákyně 3. B a 4. B, 3. místo žákyně 4. A a 9. A),
 • 16. března 2012 – Matematický klokan 2012,
 • 24. března 2012 – Okresní kolo v recitační soutěži, Havířov,
 • 28. března – Okresní přehlídka ve zpěvu,
 • 30. března 2012 – Regionální kolo soutěže v ruském jazyce Puškinův památník,
 • 30. března 2012 – Okresní kolo Pythagoriády pro 5. ročník,
 • 11. dubna 2012 – okresní kolo Matematické olympiády (žák 8. A),
 • 10. května 2012 – Soutěž o nejlepšího čtenáře ve čtení neznámého textu, Městská knihovna Bohumín, městské kolo (1. místo žákyně 7. A).

Sportovně-pohybové činnosti:

 • 5. října 2011 – „Plave celé město“,
 • 5. října 2011 – Velká cena v atletice, ZŠ ČSA,
 • 6. října 2011 – Dlouhé štafetové běhy (3. místo dívky 7. třídy a 8. tříd, 2. místo chlapci 8. a 9. tříd),
 • 10. října 2011 – Městské kolo ve stolním tenise mladší žáci/žákyně (2. místo žákyně 6. A a 7. A),
 • 11. října 2011 – Městské kolo ve stolním tenise starší žáci/žákyně (2. místo žák 7. A a žákyně 8. B, 3. místo žákyně 9. A a žáci 8. A a 8. B),
 • 1. listopadu 2011 – Městské kolo v plavání (1. místo žák 5. A, 3. místo štafeta 6. a 7. tříd),
 • 9. listopadu 2011 – Městské kolo v šachovém turnaji (3. místo žák 7. A),
 • 11. listopadu 2011 – Soutěž tělesné všestrannosti,
 • 30. listopadu 2011 – Městské kolo ve florbalu mladších žáků,
 • 1. prosince 2011 – Městské kolo v aerobiku,
 • 6. prosince 2011 – Silový čtyřboj,
 • 8. prosince 2011 – Městské kolo ve florbalu starších žáků,
 • prosinec – zapojení do soutěže organizované Státním zdravotním ústavem v Praze – „S pohybem každý den“ (oceněné 4 žákyně školy),
 • 11. ledna 2012 – Městské kolo v basketbalu starších žákyň (2. místo),
 • 19. ledna 2012 – Městské kolo v basketbalu starších žáků (1. místo),
 • 21. ledna 2012 – Městské kolo ve skoku do výšky (1. místo žákyně 7. tř., 2. místo žákyně 9. tř. a žák 7. tř., 3. místo žák 9. tř.),
 • 23. února 2012 – Městské kolo ve vybíjené mladších žákyň (3. místo),
 • 1. března 2012 – Městské kolo ve volejbalu starších dívek (1. místo),
 • 8. března 2012 – Městské kolo v přehazované mladších dívek (2. místo),
 • 15. března 2012 – Městské kolo ve volejbalu starších žáků,
 • 15. března 2012 – Městské kolo v sálové kopané žáků 1. stupně (3. místo),
 • 21. března 2012 – soutěž Zimní všestrannost (2. místo žákyně 4. A a žák 5. A, 3. místo žákyně 1. A, 2. A, 4. A, 5. A a žák 2. A),
 • 28. března 2012 – Městské kolo v aerobiku pro žáky 1. stupně (1. místo žákyně 3. B a 4. A, 3. místo žákyně 2. A),
 • 15. dubna 2012 – „DĚTI FITNESS aneb SPORTEM PROTI DROGÁM“, semifinálové kolo, Havířov
 • duben – květen 2012 – pravidelná výuka žáků 1. stupně na dopravním hřišti v parku Petra Bezruče,
 • 19. dubna 2012 – Městské kolo v badmintonu starších žákyň (2. místo žákyně 9. A),
 • 2. května 2012 – Městské kolo ve florbalu 3. – 5. tříd,
 • 7. května 2012 – Městské kolo dopravní soutěže,
 • 8. května 2012 – Běh ulicemi města,
 • 16. května 2012 – Městské kolo v přehazované pro žáky 3. – 5. tříd,
 • 23. května 2012 – Městské kolo v malé kopané, starší žáci (3. místo),
 • 26. května 2012 – mezinárodní finále v Praze „DĚTI FITNESS aneb SPORTEM PROTI DROGÁM" (3. místo kategorie školička 3 – 6 let),
 • 5. června 2012 – okresní kolo soutěže Všestrannost olympijských vítězů, Petřvald (2. místo),
 • 6. června 2012 – Městské kolo v beach volejbale starších žáků,
 • 11. června 2012 – Branný závod městské policie pro žáky ZŠ,
 • 12. června 2012 – krajské kolo soutěže Všestrannost olympijských vítězů, Opava,
 • 14. června 2012 – Městské kolo v beach volejbale starších žákyň,
 • 18. června 2012 – Sportovní dny, štafetové běhy pro žáky 1. stupně (2. místo),
 • 22. června 2012 – Den branné všestrannosti (2. místo žáci 6. A, 3. místo žáci 7. A),
 • 22. června 2012 – Městské kolo v lehké atletice žáků/žákyň 1. stupně (celkové 2. místo),
 • 28. června 2012 – volejbalové utkání učitelé x žáci.

Kulturní akce, kulturní akce školy, projekty (vycházky, exkurze, návštěvy a besedy…):

září

 • filmové představení v kině K3 Bohumín „Lidice“ (9. tř.),
 • Lesní škola, Bělský les Ostrava (3. A a 3. B),
 • exkurze Velké Losiny a Rejvíz,
 • návštěva Lovecko-lesnického muzea v Úsově a Rešovských vodopádů,
 • exkurze do Valašského muzea v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm,
 • výtvarná a literární soutěž v rámci projektu „Hledání Stromové Dévy“,
 • Den jazyků,
 • interaktivní výstava „Hlavolamy“ (3., 4., a 5. třídy),
 • „Den bez aut“ ve školní družině.

říjen

 • „Týden knihoven“, společné čtení žáků 8. B se žáky 3. B,
 • „Den zvířat“ ve školní družině, návštěva veterinární stanice,
 • filmové představení v K3 Bohumín „V peřině“ (8. A),
 • opékání buřtů ve školní družině,
 • adaptační pobyt žáků 6. tříd, Hrádek ve Slezsku,
 • „Den v zeleném“ ve školní družině + keramika v Beníku,
 • adaptační pobyt žáků 9. třídy, Stará Ves u Rýmařova,
 • knihovnické lekce v bohumínské městské knihovně,
 • Halloween žáků 8. tříd pro žáky 1. a 2. třídy.

listopad

 • vystoupení Základní umělecké školy „Concertino“ (1., 2., 3. třídy),
 • písničkový pořad „Pavel Novák Family“ (3., 4., 5. třídy),
 • „Den prevence „ (Den zdraví),
 • Halloween,
 • „Týden s pohádkou“ (školní družina),
 • festival Dny české a mezinárodní poezie v Praze a po celé České republice (zapojení žáků 3. B),
 • knihovnické lekce v bohumínské městské knihovně,
 • škola v přírodě pro 1. Stupeň, Horní Lomná,
 • „Velká Halloweenská párty“ (školní družina).

prosinec

 • spolupráce s RC Slůně – oslava 11. narozenin (pomoc žákyň 9. třídy),
 • beseda pro dívky 6. a 7. tříd „Čas proměn“,
 • celodružinové zdobení vánočního stromečku,
 • návštěva ruského Dědy Mráze,
 • celodružinové pečení a zdobení perníčků,
 • „Čertovský týden“ (školní družina).

leden

 • beseda s Alešem Deptou, šermířem a účastníkem OH 1992 v Barceloně,
 • „Týden s uměním“ ve školní družině, tvoříme z hlíny v Beníku,
 • „Týden zimních radovánek“ ve školní družině,
 • lyžařský výcvik Horní Bečva, hotel Cherry

únor

 • „Valentýnská pošta“,
 • osvětová kampaň „Dýcháme to, čím topíme“, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě,
 • filmové představení „Nickyho rodina“, jeden čin mladého Angličana změnil svět,
 • „Valentýnský týden“ ve školní družině,
 • „Týden malé hospodyňky“ ve školní družině,
 • exkurze v Planetáriu J. Palisy v Ostravě-Porubě (4. A. a 4. B),
 • „Týden zlatých ručiček“ ve školní družině.

březen

 • „Týden naší přírody“ ve školní družině,
 • vítání jara s Beníkem (školní družina),
 • exkurze do Prahy (4. A, 4. B),
 • návštěva hasičů z Kopytova ve škole.

duben

 • Velikonoce ve školní družině,
 • velikonoční besedy (4. a 5. třídy),
 • „Den zdraví“ na ZŠ,
 • dopravní výchova ve školní družině + závod zručnosti,
 • Abilympiáda 2012 (podíl žákyň 9. třídy na uskutečnění akce), organizuje Denní stacionář SALOME,
 • „Pasování prvňáčků na čtenáře“,
 • Dopoledne s dopravní výchovou, dílničky pro žáky 1., 2. a 3. tříd.

květen

 • výlet žáků 1. stupně na Meandry řeky Odry v rámci příhraniční spolupráce s žáky polské školy v Zabelkowě,
 • divadelní představení „Děti ráje“ (9. třída),
 • „Týden maminek“ ve školní družině (výroba přáníček a malých dárečků pro maminky),
 • beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem v bohumínské městské knihovně,
 • „Týden cestování“ ve školní družině,
 • exkurze v Planetáriu J. Palisy v Ostravě-Porubě (1. a 2. třídy),
 • „Staré pověsti české“, divadelní představení v loutkovém divadle Ostrava (4. – 5. třídy),
 • celodružinové opékání buřtů,
 • zájezd do Vídně, pro žáky 5. – 9. tříd
 • Bambiriáda (1. a 2. třída).

červen

 • „Čtení pro děti“, akce bohumínské městské knihovny pro žáky 1. stupně,
 • „Čtení na náměstí pro děti“ (3. B),
 • „Den dětí“ ve školní družině,
 • „Den EU“ (9. třída),
 • přijetí nejlepších žáků 9. tříd starostou města,
 • návštěva tanečního představení „Tančí pro vás Radost“,
 • „Veselá olympiáda“ ve školní družině,
 • ukázka výcviku dravých ptáků, sokolnické představení skupiny Vancoš
 • exkurze v Bunkru na trati,
 • obhajoby závěrečných prací žáků 9. tříd,
 • „Den květů“ ve školní družině (výroba květů různými technikami).

Prevence sociálně patologických jevů:

 • besedy společnosti RENARKON pro žáky 7. a 8. tříd (Komunikace a vztahy ve třídě, Drogy, Poruchy příjmu potravy, Počítačové hry a Virtuální komunikace),
 • Etické dílny pro žáky 7. až 9. ročníků ve spolupráci s občanským sdružením PAVUČINA (Přátelé, Rodina, Kdo jsem?, Proč lidé trpí, Image nebo charakter?, Moc slova, Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš?, Peníze, Předsudky, Stáří),
 • besedy s Městskou policií Bohumín,
 • interaktivní hudební program ABRAKA MUZIKA (Jak žijeme – šikana, sociální vztahy, životní hodnoty, kouření, alkohol…),
 • beseda pro žáky 4. a 5. tříd „Kouření“, společnost ACET,
 • beseda pro žáky 6. třídy „Nemoc zvaná šikana“, společnost ACET,
 • beseda pro žáky 7. třídy „Facebook a jeho pravá tvář“, společnost ACET,
 • beseda pro žáky 8. tříd „Kyberšikana aneb predátor na obzoru“, společnost ACET,
 • projekt Městské policie Bohumín pro žáky 8. a 9. tříd „PRÁVO NA ŠKOLÁCH“, Slavíč,
 • besedy s Policií ČR pro žáky 1. stupně (BESIP, Rozhodování je na tobě),
 • přednáška „Sex, AIDS, vztahy“ pro žáky 9. třídy ve spolupráci s občanským sdružením PAVUČINA,
 • besedy s Policií ČR pro žáky 2. stupně ((Ne)bezpečný internet, trestní odpovědnost).

Ekologická činnost:

 • Žákovská konference „Hledání Stromové Dévy“,
 • účast na Ekologické konferenci Moravskoslezského kraje, Ostrava
 • exkurze v BM servisu,
 • Den životního prostředí na zahradě školní družiny,
 • beseda „Tonda obal na cestách“ (problematika recyklace).

Další aktivity:

 • Evropský projekt „Ovoce do škol“ s finanční podporou EU (žáci 1. stupně),
 • dotované „Školní mléko“ (žáci 1. stupně),
 • projekt „Hledání stromové Dévy“, projekt byl podpořen Dotačním programem Moravskoslezského kraje „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2011/2012,
 • Projekt EU OPVK – „Peníze školám“,
 • „Kouzelná škola“ (odpoledne plné pokusů pro předškoláky a jejich rodiče z MŠ Fit a MŠ Rafinérský lesík),
 • adopce na dálku, chlapec se jmenuje Andrew Konnasa Muthiyanselage, narodil se 18. února 2006 a pochází ze Srí Lanky
 • „adopce“ panenky ušité na podporu UNICEF,
 • „Škola nanečisto“ pro budoucí prvňáčky,
 • Den otevřených dveří pro veřejnost,
 • „První kroky ke škole“, akce pro děti a rodiče předškoláků MŠ Rafinérský lesík,
 • vydávání školního časopisu Beníkoviny,
 • návštěvy „Solné jeskyňky“ žáky 1. třídy,
 • adaptačně vzdělávací projekt „V září budu školákem“, MŠ Fit,
 • otevření nové učebny společensko-vědních předmětů za pomoci dotace společnosti ČEZ,
 • aerobik pro děti z MŠ,
 • velikonoční dílničky pro děti z MŠ Fit,
 • netradiční třídní schůzky, zapojení do projektu „Rodiče vítáni“,
 • „Výkop páťáků „(slavnostní vyřazení žáků 5. tříd na 2. stupeň),
 • slavnostní vyřazení žáků 9. třídy,
 • testy profesní orientace pro zájemce z 8. tříd, PPP Bohumín.

Akce Unie rodičů:

 • „Pojďme se seznámit do bazénu“,
 • „Halloween“, lampiónový průvod, bruslení na zimním stadionu,
 • Mikulášská nadílka,
 • 2. ročník soutěže „Běh do schodů“,
 • Maškarní ples v sále Bochemie.