“Matematika s chutí”

Žáci 5. A a 4. B naší školy se v letošním školním roce zapojili do celostátního projektu "Matematika s chutí".

Tento projekt vznikl z důvodu nedostatku odborníků v oblasti technických a matematických oborů. Jeho cílem je vzbudit u dětí větší zájem o matematiku.

Žáci 5. A se zaměřili na cestování. Jejich projekt má název "Cestujeme po Evropě".

Cestování je v dnešní době již samozřejmostí. Poznáváním světa kolem nás se děti stávají samostatnějšími, získávají větší přehled, jsou odvážnější a vzdělanější. Projekt by měl pomoci žákům získat přehled o praktickém dění kolem nás, přinést vědomosti v oblasti cestovního ruchu, propojenosti mezi zeměmi Evropy. V matematice je spoustu příležitostí tyto vědomosti rozvíjet. Spojením matematiky s vlastivědným učivem přinese žákům praktické příklady, které mohou využít v běžném životě a matematika pro ně bude zábavnější.

Na projektu pracujeme od září. Děti jsou rozděleny do skupin. Mnoho úkolů žáci řeší společně. Pracují s PC, učebnicemi a encyklopediemi, kde vyhledávají informace, které pak společně zpracovávají. Řeší matematické úlohy. Pracují opravdu s chutí. Dosahují lepších výsledků než při běžné hodině matematiky. Hodiny jsou propojeny s ostatními předměty.

A jak taková hodina vypadá?

Ve vlastivědě zjišťují poznatky o jednotlivých státech Evropy. Informace o rozloze, počtu obyvatel, délky toku řek, výšku hor pak zaznamenávají do tabulek a grafů. Vymýšlejí slovní úlohy. Rýsují plánky měst, půdorysy staveb aj.

Tak to vypadá v praxi.

pm1213_01 pm1213_02 pm1213_03

pm1213_04 pm1213_05 pm1213_06

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.