Den zdraví na Benešovce (2013)

Pondělí 25. března byl na naší základní škole ve znamení projektového dne. Již tradičně se v tomto období věnujeme tématům zdraví a zdravého způsobu života. Každý rok se snažíme vymyslet pro žáky jiný způsob, jiné formy a jiná zajímavá témata. Letos se žáci od první až po devátou třídu v rámci Dne zdraví zabývali základními tématy, která patří ke zdravému klima a pohodovému chodu ve škole. V dopoledních hodinách se pod vedením pedagogů setkali s fiktivními příběhy týkajícími se volného času, šikany, návykových látek a rasismu. Úkolem dětí pak bylo příběhy dokončit, a to formou vlastních komiksů a nacvičených scének. Po splnění nelehkého zadání své výsledné výtvory prezentovaly před svými spolužáky, srovnávaly správná a nesprávná řešení a diskutovaly o zvolené problematice. Možnost dokončit příběh podle vlastního uvážení či jej ztvárnit krátkou dramatickou scénkou děti přilákala k aktivnímu přístupu a zajímavým výsledkům.  Vyvrcholením dne bylo sportovní klání v podobě volejbalových zápasů, ke kterým nastoupilo družstvo složeno ze členů pedagogického sboru a družstva z řad žáků devátých tříd. Vzájemné souboje doprovázené přátelskou atmosférou a fandícími žáky školy tak završily letošní Den zdraví na Benešovce.

Mgr. Michaela Tomicová
koordinátor Dne zdraví

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.