Slavnostní vyřazení žáků 9. ročníků (2013)

Místnost velké zasedací síně Městského úřadu v Bohumíně dne 17. června 2013 byla zaplněna pedagogy, rodiči, přáteli školy a především žáky dvou devátých tříd naší základní školy. Slavnost završující povinnou školní docházku shrnula výsledky a úsilí žáků, kteří v následujícím roce obohatí střední školy nejrozmanitějšího zaměření. Po úvodních proslovech následovalo představení jednotlivých žáků, kterým byly předány pamětní listy, osvědčení o obhajobě závěrečných prací a malá pozornost od unie rodičů. Program doplnilo vystoupení malých prvňáčků, jež si připravili recitaci básniček, a žáků 4. B, kteří zazpívali v lidových krojích. V závěru žáci poděkovali pedagogům a rodičům a symbolicky tak uzavřeli svou první důležitou životní kapitolu.

[flagallery gid=37 name=Gallery]