Seznámení žáků 3.A s kronikou města (2013)

Dne 18.9. 2013 navštívili žáci 3.A městskou knihovnu, kde se konala beseda s kronikářem města panem Mgr. Zdeňkem Veselým. Žáci se poutavým vyprávěním seznámili s historií a současností našeho města i s náročnou prací kronikáře.

Zajímavou besedu jsme ukončili prohlídkou kroniky města.

P1010190 P1010193 P1010199 P1010201 P1010203