Kamarádi – třídní projekt v 3.A (2013)

Přáním každého učitele je mít třídu, ve které jsou mezi žáky výborné vztahy a přátelská atmosféra. Cílem projektu bylo upevnit zdravé kamarádské vztahy mezi žáky a vytvořit dobré třídní klima. Během aktivit byli žáci vedeni k tomu, aby se nikdo ze spolužáků nepovyšoval nad ostatní a také nikdo nebyl z kolektivu vylučován.

P1010211   P1010213   P1010216   P1010219   P1010222   P1010227