Den Prevence (2013)

První pondělí v měsíci bylo ve znamení Dne prevence. Projektový den, určený pro všechny ročníky, byl zaměřený na nebezpečí internetu a vše, co s tím souvisí. Společnou části pro všechny třídy byl výchovný koncert Abraka Muzika a následně se jednotlivé třídy vydaly plnit úkoly úměrné svému věku. Žáci 1. až 3. tříd se zabývali komunikačními prostředky, které znají a používají, 4. a 5. třídy se zaměřili na tzv. ruku bezpečí, když zaznamenávali důvěryhodné osoby, kterým se mohou svěřit v případě potřeby, a žáci II. stupně zhlédli film Seznam se bezpečně, pokoušeli se vžít do role oběti kyberšikany a vytvářeli si vlastní třídní Desatero bezpečného užívání internetu. Celodenní tvoření doprovázely diskuze mezi dětmi a učiteli a hlavním cílem bylo v dětech zanechat základní pravidla, jak internet používat a zároveň nevystavovat se nebezpečí, se kterým se mohou setkat.

[flagallery gid=47 name=Gallery]