Masopust (2014)

Během ledna a února se žáci 6. tříd připravovali na další akci v rámci tradic a zvyků, které si celoročně připomínáme. Dalším tématem byl „Masopust“. Období od Tří králů, po popeleční středu. V rámci českého jazyka, výtvarné výchovy, hudební výchovy a výchovy ke zdraví se připravovali na masopustní průvod, kterým celý masopust vrcholí. Žáci si vyráběli masky, učili se říkanky a písničky. V úterý 4.3.2014 jsme se vydali podle tradice na Městský úřad, abychom požádali pana starostu o povolení k průvodu městem. Se svým krátkým programem vystoupily všechny maškary a po udělení povolení, jsme se odebrali za mladšími spolužáky na „malou školu“ a do našich školek.

[ratings id=”1″ results=”true”]

Zdroj: Videoarchiv Města Bohumín