Dopravní výchova (2014)

Dne 22. září 2014 proběhl projekt dopravní výchovy 4. ročníku. Cílem projektu je upozornit na rizikové chování a předcházení nebezpečným situacím v silničním provozu. Zkušená lektorka paní Galatíková nám vysvětlila základní pravidla silničního provozu, společně jsme si zopakovali dopravní značky a řešily provoz na křižovatkách. Po teoretické části následovala část praktická, která obsahovala samotnou jízdu v simulovaném provozu na dopravním hřišti (včetně světelné signalizace na křižovatkách). Po absolvování zkušebních jízd, jízdy zručnosti a úspěšném zdolání testových otázek získají děti svůj řidičský průkaz – PRŮKAZ CYKLISTY.

IMG_0279 IMG_0281 IMG_0287 IMG_0286 IMG_0289