Pohádkový den ve 4.A (2014)

Na začátku projektu se žáci v komunitním kruhu zamysleli, co pro ně charakterizuje slovo pohádka. Následovalo sestavení myšlenkové mapy nápadů (zlo, kouzlo, dobro … ). Dále jsme již pracovali v skupinách. Úkolem každé skupiny bylo přečíst vybranou pohádku, vyvodit hlavní znaky pohádky, vlastními slovy pohádku převyprávět a charakterizovat hlavní postavy. Vytvoření ilustrace k dané pohádce se všem skupinám vydařila. Závěrem jsme si společně zazpívali písničky z známých pohádek, které všichni známe z televizní obrazovky.

19. září 2014

IMG_0275 IMG_0268