Ve Skřítkově (2014)

Od středy 8. do pátku 10. října děti z obou tříd byly rozděleny do deseti skupin, vždy 2 žáci 2. A a 2 žáci 2. B. Všichni byli proměněni ve skřítky, za které se i převlékli. První den si skřítkové v tělocvičně zatančili skřítkovský taneček. Poznávali podle vůně názvy bylin (máta, bazalka, petržel, celer, kopr). Byla jim vysvětlena pravidla celého projektu a rozešli se do tříd, kde pokračovali v práci. Každá skupina se seznámila s příběhem o skřítcích. Žáci ve skupině pracovali s knihou. Plnili úkoly týkající se čtenářské gramotnosti, odpovídali na otázky, plnili i úkoly z matematiky a prvouky. Bylo vybráno 10 příběhů z knih českých autorů: např. Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka, Příběhy Kořínka, Nedoubek, aj…

V parku děti tvořily z přírodnin domečky pro skřítky a zdobily stromy. Druhý den skřítci dokončili práci, naučili se báseň o skřítcích. Kreslili skřítky a zazpívali si písničku na stejné téma. Třetí den práci prezentovali před druhými skupinami. Seznamovali ostatní se svým příběhem, autorem knihy. Hodnotili svou práci, vztahy ve skupině. Ve škole byla vytvořena výstava všech prací. Cílem projektu bylo naučit se spolupracovat, pomáhat si navzájem.

[flagallery gid=68 name=Gallery]