Výuka první pomoci v sedmých třídách (2015)

První pomoc a její praktický nácvik – to bylo téma, kterému se věnovali žáci sedmých tříd. Nejprve v hodinách výchovy ke zdraví probírali teorii, poté se pod vedením pana Michala Mlynkece učili zvládnout základní dovednosti. Především jsme se věnovali obnově dýchání a srdeční činnosti, žáci se také naučili uložit zraněného do stabilizované polohy, ukázali jsme si, jaká jsou protišoková opatření apod.

prvni_pomoci_v_7tr_01 prvni_pomoci_v_7tr_02 prvni_pomoci_v_7tr_03 prvni_pomoci_v_7tr_04 prvni_pomoci_v_7tr_05 prvni_pomoci_v_7tr_06 prvni_pomoci_v_7tr_07 prvni_pomoci_v_7tr_08 prvni_pomoci_v_7tr_09 prvni_pomoci_v_7tr_10