Lidské tělo – projekt 1.A (2016)

V rámci projektu, který proběhl v týdnu od 16.5. – 20.5.2016, žáci poznávali, co je pro člověka vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny i výživy. Získali elementární znalosti o lidském těle, umí uvést příklady vnímání světa pomocí jednotlivých smyslů. Došli jsme k poznání, že zdraví je nejcennějši hodnota v životě člověka.

IMG_0952 IMG_0955 IMG_0982 IMG_0983 IMG_0987 IMG_0999