Zvuky kolem nás 1.A (2016)

Diferencovat zvuky se dítě učí už od malička. Sluchová paměť je používána v procesu učení. Zaměřili jsme se tedy na jeden z pěti smyslů – sluch. Všem dětem se líbilo sluchové  pexeso. K vytvoření pexesa byl použit hrách, čočka, fazole, rýže i těstoviny. Prostřednictvím interaktivní tabule žáci rozeznávali zvuky vysavače, vrtačky, deště, bouřky,sekačky i šumění moře. Vnímat citlivěji zvuky kolem nás jsme se společně pokoušeli v parku. Žáci se dovedli zklidnit a zaposlouchat do ticha. Po návratu do třídy proběhlo společné shrnutí veškerých poznatků a pocitů.