Kamarádi a já v 1.A (2016)

Cílem projektu bylo upevnění kamarádských vztahů mezi žáky a vytvoření dobrého klima třídy. Třída, ve které jsou mezi žáky výborné vztahy je přáním každého učitele. Povídali jsme si, jaké vlastnosti má mít dobrý kamarád i jak se mají kamarádi k sobě navzájem chovat. Během aktivit byli žáci vedeni k tomu, aby se nikdo ze spolužáků nepovyšoval nad ostatní a také naopak, aby nikdo nebyl z kolektivu vylučován.