Ze života 2.A (2016)

Co je u nás nového? Předměty nevyučujeme odděleně, ale vzájemně je propojujeme. Tam, kde je to vhodné, využíváme výuku v blocích. V rámci bloku střídáme činnosti, chvíli si povídáme, počítáme, kreslíme, zpíváme i protahujeme celé tělo. Pozvolna procházíme všemi předměty. Stalo se tradicí, že každé ráno zahajujeme v kruhu, kde plánujeme práci na celý den. V kruhu se učíme komunikovat, seznamujeme se s pravidly diskuze. Během celého roku budeme o našich aktivitách pravidelně informovat.