Vážení sportovní příznivci :-)

dnes v dopoledních hodinách proběhl již 16. ročník vánočního silového čtyřboje mladších a starších žáků bohumínských škol. Zúčastnily se ho čtyři školy ZŠ E. Beneše, ZŠ ČSA, ZŠ Masarykova a pořádající gymnázium.

Disciplíny silového čtyřboje jsou:
– sedy-lehy za jednu minutu
– tlak s činkou o váze 50 % z váhy závodníka
– shyby podhmatem na doskočné hrazdě
– trojskok snožný
Do soutěže družstev se započítávaly body tří nejlepších závodníků z jedné školy.

V kategorii mladších žáků soutěžilo 24 chlapců:
1. místo – Agel Daniel (ZŠ E. Beneše) – celkem 126 bodů; navíc byl nejlepším ze všech v disciplínách shyby (19x) a sed-leh (45x)
2. místo – Drobiliš Štěpán (ZŠ Masarykova) – celkem 105 bodů; navíc byl nejlepším v tlaku s činkou (30x)
3. místo – Durčák Filip (ZŠ Masarykova) – celkem 93 bodů.
Nejlepším trojskokanem byl s 689 cm Daniš Václav ze ZŠ ČSA.

V kategorii starších žáků soutěžilo 21 chlapců:
1. místo – Balcárek Vojtěch (Gymnázium Fr. Živného) – celkem 172 bodů; navíc byl nejlepší v trojskoku (814 cm) a v sedech-lezích (42x)
2. místo – Mirga Tomáš (ZŠ Masarykova) – celkem 151 bodů; navíc byl nejlepší v tlaku s činkou (51x)
3. místo – Pačaj Vladimír (ZŠ Masarykova) – celkem 139 bodů.
Nejlepším ve shybech byl s 20 úspěšnými opakováními Biernat Dominik z ZŠ E. Beneše.

V soutěži družstev – mladších žáků byly následující výsledky:
1. místo – ZŠ E. Beneše (295 bodů) – Agel, Kunetek, Titz
2. místo – ZŠ Masarykova (273 bodů) – Drobiliš, Durčák, Stuchlík
3. místo – ZŠ ČSA (221 bodů) – Daniš, Maneta, Gattnar

V soutěži družstev – starších žáků byly následující výsledky:
1. místo – ZŠ Masarykova (378 bodů) – Pačaj, Mirga, Strkáč
2. místo – Gymnázium Fr. Živného (369 bodů) – Balcárek, Gryc, Čepelák
3. místo – ZŠ E. Beneše (359 bodů) – Biernat, Rýmař, Lindovský

Všichni, kteří se umístili na prvních třech místech v soutěži jednotlivců nebo družstev obdrželi věcné ceny (medaile z perníku, sportovní náčiní, hygienické potřeby nebo energetické tyčinky). Všichni soutěžící obdrželi malou sladkost jako odměnu za "účast", která byla mnohdy vykoupena maximálním vypětím všech sil při plnění čtyřbojařských disciplín.

Celý závod probíhal v příjemné atmosféře, ke které dopomohly šikovné zapisovatelky (sexta), i zkušení rozhodčí (žáci gymnázia z týmu školních čtyřbojařů), pod vedením zakladatele této soutěže a trenéra čtyřbojařů Mgr. Kazimíra Palky. Dále bych ráda poděkovala nejen za technické zajištění PeadDr. Vladimíru Bittnerovi a vedení školy za možnost tuto soutěž zorganizovat.

Celou akci finančně podpořilo město Bohumín a Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Františka Živného (ŠSK AŠSK při GFŽ), který celou akci také zorganizoval.

Již nyní se těšíme na příští ročník a za Školní sportovní klub AŠSK všem přeji příjemné prožití vánočních svátků.

Mgr. Jana Nováková
předsedkyně ŠSK AŠSK při GFŽ
organizátorka Vánočního silového čtyřboje