HRÁTKY S PÍSMEM (2017)

V hodinách výtvarné výchovy jsme se žáky druhého stupně výtvarnou formou řešili zajímavý úkol grafického pojetí písma. Velmi brzy začaly vznikat originální variace na toto téma. Ukázalo se, jak široce je možno tyto „hrátky s písmem“ uchopit. Rozmanité podoby zvýtvarněného textu, písmen, slov i číslic na sebe nenechaly dlouho čekat. Žáci si s úkolem poradili velmi nápaditě, někteří opravdu originálním způsobem. Naši šesťáci i žáci sedmé třídy se zaměřili na pestrobarevné ztvárnění celých slov a různých zkratek, do kterých zakomponovali zajímavé symboly. Krásnou a ojedinělou ukázkou je dokonce zakódovaný text Věrky Menšíkové ze sedmé třídy, která do čtvercové sítě zašifrovala svůj nerozluštitelný obsah. V osmé a deváté třídě zase žáci pracovali s osobitým pojetím abecedy či originálním pojetím jednotlivého písmena (iniciály). Výjimkou nebyly ani citáty, kresby graffiti nebo až dadaisticky volně řazená slova bez záměrného významu. Žáci se tak hravou formou pokusili o propojení barvy, písma i jeho obsahu, řešeného výtvarným způsobem. Prohlédněte si tento výběr z velmi zdařilých ukázek našich „písmomalířů“.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.