Nádražní knihovna 3.A (2018)

Cílem našeho snažení bylo zlepšit vztah ke knihám a seznámit se s možnosti, že aktivita půjčování knih na nádraží existuje. Knihy z Bohumína cestují vlakem po celé republice a stejnou cestou sem přijíždějí zase jiné. Město Bohumín je zapojeno do celostátního projektu "Kniha do vlaku". Knihy byly předány do nádražní knihovničky 18.4.2018 v rámci třídnické hodiny.