Adaptační pobyt 6. A, B (2018)

Pátek

Čtvrtek

Po prověření fyzické a psychické zdatnosti našich lovců jsme se pomalu přiblížili k závěrečnému rituálu. Po setkání se Šamanem a výpravě za svitky lovci prokázali svou odvahu na večerní stezce.


Středa

Fyzickou zdatnost našich pravěkých lovců dopoledne prověřily disciplíny "Pravěké olympiády" a svou kreativitu pak předvedli odpoledne při práci na jeskynních malbách. Večer patřil ritálním tancům, ve kterých požádali bohy o svou náklonnost i v následujícím dni.


Úterý

Dopolední pečlivá výroba pravěkých zbraní a nástrojů se vyplatila. Výprava na mamuty byla úspěšná a po splnění všech úkolů si obě tlupy nadšeně odnášely úlovky. Večerní posezení u ohně jsme si zpříjemnili opečenou pochoutkou a obřadními zpěvy a tancem.


Pondělí

První den jsme se přenesli do dávných časů, kdy naše území ovládala pravěká zvířata. Tlupy v čele s náčelníkem společně pracovaly na vlajce a pokřiku. A v okolí jeskyně sbíraly potřebný přírodní materiál. Před zalehnutím zhlédly tlupy Cestu do pravěku, aby se inspirovaly při výrobě pravěkých zbraní.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.