Odhlášky stravného

Vážení rodiče,

jelikož se nám blíží konec školního roku, žádám vás o provedení posledních plánovaných odhlášek stravného a to nejpozději do čtvrtku 20.6.2019 do 11,30 hod. Poté vás prosím, nezasahujte do databáze na e-stravě a dodatečně již nic neodhlašujte. Obědy, které jste nestihli odhlásit si můžete v rámci absence vzít do jídlonosiče a nedoplatky se nebudou účtovat. V případě jakýchkoliv změn stravování u vašich dětí, co se týče změn účtu nebo odhlášení ze stravování prosím hlaste na sekretariát školy (e-mailem, telefonicky ) do 30. 6. 2019. Je to nutné pro nastavení nové databáze pro nový školní rok.

Jinak všichni strávníci budou automaticky převedeni.

Děkujeme  za pochopení.