Informace pro rodiče dětí přípravné třídy

Školní rok bude zahájen 2. září 2019 od 8.00 hodin na „malé škole“.

Pravidelná výuka bude probíhat denně od 8.00 do 11.40 hodin.

Pravidelné informace budeme zasílat rodičům emailem, zveřejňovat na školních webových a FCB stránkách.

Žádáme rodiče o nahlášení zájmu navštěvovat školní družinu, nejlépe emailovou poštou paní třídní učitelce.