Informace k návratu do základní školy – I.

Vážení zákonní zástupci,

jistě jste zaregistrovali novinky z oblasti rezortu školství v pořadech České televize a dalších médiích v posledních dnech. Rozdílný je přístup uvolňování opatření k prvnímu a druhému stupni základní školy.

Z oficiálního harmonogramu uveřejněném na webu MŠMT vyplývá pro 1. stupeň a přípravnou třídu:

od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka. 

  • Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici. 
  • Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený. 
  • Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou. 
  • Tělesná výuka bude zakázána. 
  • Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin. 
  • V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.

http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi 

Dle prezentování informací ministrem v médiích se očekává, že do školy bude chodit minimum dětí, docházka bude dobrovolná. Budou to jen ty děti, jejichž rodiče distanční výuku z rozličných důvodů nezvládají, ty, které nemají dostatečné technické vybavení, ty, jejichž rodiče pracují v exponovaných profesích, ty, které nejsou nositeli bezpečnostního rizika ať už do školy či z ní do domova. Ministr také oznámil, že bude vytvořen pro školy manuál k naplnění provozních a bezpečnostních opatření. Tento manuál bychom měli dle vyjádření MŠMT obdržet do konce měsíce dubna.

Jistě máte na současnou situaci a podmínky práce prezenční účasti žáků prvního stupně ve škole svůj vlastní názor, rozmyslete si prosím, jak se k tomuto jako rodiče (zákonní zástupci) postavíte. Hovoří se o možných přihláškách žáků 1. stupně do školy od 25. 5., včetně čestného prohlášení o nerizikovosti žáka pro školu a na druhé straně nerizikovosti pro rodinu, ze které přichází. Nelze očekávat, že žáci, kteří do školy přijdou, budou mít ve třídě „svoji paní učitelku“. Až budeme mít víc relevantních informací, budeme zjišťovat, jak jste situaci vyhodnotili a zda dítě do školy vyšlete.

U žáků 2. stupně základní školy se až do června 2020 počítá s distančním vzděláváním.