OBNOVENÍ VÝUKY – 9. třída

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků devátých tříd pro účely intenzivní přípravy k přijímacím zkouškám.

Zákonní zástupci všech žáků devátých tříd jsou povinni rozhodnout nejpozději do 6. 5. 2020 o způsobu vzdělávání svého dítěte, tento termín je stanoven vedením školy.

Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Zákonné zástupce bude kontaktovat TU.

Výuka probíhá každé pracovní pondělí, úterý a čtvrtek od 11. 5. 2020 do termínu přijímacích zkoušek v čase od 9.00 do 11.00 –  vždy hodinové bloky matematiky a českého jazyka.