Obnovení výuky žáků 6. – 9. tříd

Dle uvolňovacích opatření ministerstva zdravotnictví, usnesení vlády ČR ze dne 25. 5. 2020 a souboru hygienických pokynů MŠMT je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

V této souvislosti budou třídní učitelé kontaktovat všechny zákonné zástupce a zjišťovat zájem o výuku. Prosíme všechny rodiče o nahlášení zájmu do  středy 3. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 8. 6. 2020.

Podrobnější informace vám budou průběžně sdělovat třídní učitelé a s případnými dotazy se můžete obracet na ně  nebo přímo na vedení školy.