Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

Přípravná třída

úterý 1. 9. 2020                slavnostní zahájení v 8.00 hod. (malá škola – boční vchod)

2. – 4. 9. 2020                  4 vyučovací hodiny, 8.00 – 11.40 hod.


1.A třída

úterý 1. 9. 2020                slavnostní zahájení v 9.00 hod. (tělocvična na malé škole)

středa 2. 9. 2020              2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod.

čtvrtek 3. 9. 2020             2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod.

pátek 4. 9. 2020                2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod.

Po skončení výuky přebírají žáky zapsané do školní družiny paní vychovatelky. Nedružinoví žáci odcházejí domů s rodiči, kteří si své děti vyzvednou po ukončení výuky před školou!


2. – 9. třída

úterý 1. 9. 2020                1 vyučovací hodina, 8.00 – 8.40 hod.

2. – 4. 9. 2020                   4 vyučovací hodiny, 8.00 – 11.40 hod.

(rozdávání učebnic, aktualizace údajů, seznámení se školním řádem, hygienickými opatřeními, s organizací výuky, poučení BOZP apod.)


Obědy 1. 9. 2020 od 10.00 – 13.00 hodin.

Od pondělí 7. 9. 2020 výuka dle nového rozvrhu hodin.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.