Distanční výuka od 14. 10. 2020

Dle usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 o přijetí krizového opatření dochází od 14. října 2020 k úplnému uzavření základních škol. Toto opatření má platnost do 1. listopadu 2020.

Dáváme všem proto na vědomí tyto informace:

  1. Ruší se veškerá prezenční výuka v daném období.
  2. Od středy 14. 10. 2020 přechází všichni žáci školy na distanční vzdělávání. Distanční výuka je podle § 184a zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání povinná, proto bude také hodnocena.
  3. Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím systému Google classroom.
  4. Žákům 2. stupně bude zaslán třídními učiteli RH pro on-line výuku. Ostatní vyučovací hodiny budou řešeny zadáváním úkolů do virtuální třídy s termínem odevzdání.
  5. Žáci 1. stupně budou postupovat dle pokynů TU.
  6. Komunikace s rodiči bude probíhat prostřednictvím e-mailové pošty, dále v prostředí BAKALÁŘI, popř. telefonicky. V případě nejasností nebo jiných problémů kontaktujte své třídní učitele.
  7. Školní družina v provozu nebude.

Od 26. 10. do 30. 10. 2020 probíhají covidové a podzimní prázdniny – distanční výuka probíhat nebude.

 

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.