Informace k provozu školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

Obecné informace o organizaci vzdělávání od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021.

(dle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 a navazujícího dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021)

  • Do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků a přípravné třídy
  • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem – podle zavedeného rozvrhu online.

Žáci, kteří si případně nechali učebnice ve škole, si je mohou vyzvednout po domluvě s třídním učitelem.

Žáci 1. a 2. tříd, kteří se stravují, budou od 4. ledna automaticky přihlášeni, stravování je zajištěno ve školní družině. Školní družina bude otevřena pouze pro žáky 1. a 2. tříd a pro děti přípravné třídy.

Ostatním žákům 3. – 9. tříd je strava odhlášena automaticky od 4. 1. 2021.

Během pobytu ve škole, školní družině a školní jídelně platí:

  • roušky po celou dobu pobytu ve škole,
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou,
  • zákaz vstupu doprovodu žáků do budovy školy.
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.