Informace pro rodiče k dotazům výběru stravného a školného v době distanční výuky

(týká se jak ZŠ, tak MŠ)
Vedení ZŠ a MŠ rozhodlo o pravidelných výběrech stravného a školného na jednotlivé měsíce i během distanční výuky a to z důvodu, že momentálně neznáme termín rozvolnění a nástupu žáků do škol.
Účetní program pro stravování zaznamenává námi prováděné odhlášky stravného (škola odhlašuje stravu žákům v době distanční výuky, rodič odhlašuje stravu v době prezenční výuky) a to na portálu e-strava. V žádném případě se nemusíte obávat, že neproběhnou vratky vámi zaplacené stravy.
Databáze je nastavena na srážku obědů na daný kalendářní měsíc (počet stravovacích dnů x sazba za oběd) od níž se odečítají odhlášené obědy ob dva měsíce. Příklad: srážka na duben – vratky za únor.
Veškeré přeplatky za květen a červen budou vraceny v červnu a červenci na inkasní účty nebo budou vyplaceny v hotovosti.
Taktéž budou vyplaceny vratky úplaty za školní družinu a školné v MŠ (kdy žáci měli distanční výuku). Vratky za ŠD budou vyrovnány jednorázově v červnu a úplaty školného v MŠ budou vraceny ob dva měsíce.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.