Výchovný poradce a kariérový poradce

Mgr. Országová
(Výchovný poradce)
Mgr. Tomicová
(Školní metodik prevence)
Mgr. Noga
(Školní psycholog)
Mgr. Adámková
(Výchovný poradce, kariérový poradce)

Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná

Výchovný poradce: Mgr. Gabriela Adámková

Konzultační hodiny: pondělí 6:55 – 7:40

Výchovný – kariérový poradce se věnuje především problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence, metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků. Soustřeďuje informace a zprávy o žácích v poradenské péči.

Komentáře jsou uzavřeny.