Zahrada plná života

Projekt financovaný Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí – Zahrada plná života

Cílem projektu je vybavit naši družinovou zahradu tak, aby mohla sloužit ke vzdělávání, výchově, ale i k odpočinku a vzájemnému setkávání se žáků naší školy s rodiči, pracovníky školy a také s dětmi našich mateřských škol během výuky a také při mimoškolních aktivitách. Při společné práci a pobytu na zahradě si děti prohloubí znalosti a dovednosti v oblasti EVVO, propojí teorii s praxí, pochopí zákonitosti přírody, poznají rostliny a živočichy žijící na této zahradě. Naučí se pracovat na zahradě, zjistí, proč je důležité přírodu chránit, jak se v přírodě chovat, ale také jak se o ni starat. Zahradu budeme moci zahradu používat i jako relaxační centrum.

Zahájení projektu je naplánováno na období od 1. 2. do 31. 11. 2013. 

Jednotlivé aktivity projektu, do nichž budou zapojeny děti, pracovníci školy, ale i rodiče, budou na sebe navazovat a budeme pracovat pod dohledem odborníků – ornitologů, zoologů, botaniků, dendrologů, zahradníků.

Výrobu krmítek, ptačích budek, instalaci hotelu pro hmyz a ježkovníku plánujeme zařadit do pracovních činností během jara. V rámci brigád rodičů a přátel školy založíme skalku, osadíme vhodnými rostlinami a připravíme jámu na jezírko a usadíme plastovou nádrž, upravíme okolí, osadíme rostlinami a bezobratlými. Za pomoci renomované firmy společně zasadíme vrbové proutí, ze kterého vytvarujeme „zelené“ posezení pro chvíle oddychu, upravíme okolní terén. Další aktivitou bude vytvoření ohniště a navezení špalků. Před zahájením prací nakoupíme nářadí, materiál, zahradní nábytek, kompostér, zeminu, rostliny apod.. Pro zdokumentování celé přeměny zahrady zakoupíme fotoaparát a kroniku. Během výuky přírodopisu a pracovních činností vyrobíme kartičky s popisem jednotlivých rostlin, keřů, stromů, následně kartičky usadíme na zahradu. Naše celoroční snažení zakončíme happeningem u příležitosti Dne stromů.

1. etapa prací – projektu „Zahrada plná života“

2. etapa prací – projektu „Zahrada plná života“

„Zahrada plná života“

Komentáře jsou uzavřeny.