Plán třídních schůzek 2019/2020

Termíny třídních schůzek, konzultací, pedagogických rad a individuálních konzultací na školní rok 2019/2020

  1. 8. 2019 –   informační schůzka, porada
  2. 8. 2019 –   porada
  3. 9. 2019 –   porada
  4. 9. 2019 –   porada + třídní schůzky (BOZP, akce školy, apod.)

Do 12. listopadu 2019 nutno seznámit rodiče s návrhy klasifikace za 1. čtvrtletí.

  1. 11. 2019 – klasifikační porada + třídní schůzky pro žáky 5. a 9. tříd

 do konce 1. pololetí    –    tripartita (třídní schůzky ve trojici)

 Do 21. ledna 2020 nutno seznámit rodiče s návrhy klasifikace za I. pololetí.

  1. 1. 2020 – klasifikační porada

 Do 7. dubna 2020 nutno seznámit rodiče s návrhy klasifikace za 3. čtvrtletí.

  1. 4. 2020 – klasifikační porada

do konce 2. pololetí    –    tripartita (třídní schůzky ve trojici)

Do 23. června 2020 nutno seznámit rodiče s návrhy klasifikace za II. pololetí.

  1. 6. 2020 – klasifikační porada
  2. 6. 2020 – klasifikační porada se závěrečným hodnocením