„Země – místo pro život (aneb Mimozemšťané na naší planetě)“

            V rámci projektu „Program na podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ organizuje naše základní škola ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí pro žáky 1. stupně ozdravný pobyt (pobyt ve škole v přírodě).

            Bohumín patří do oblasti, která se neustále potýká se špatnou kvalitou ovzduší, a proto se program školy v přírodě zaměří především na zlepšení zdravotního stavu dětí. Pobyt na čerstvém vzduchu bude navíc obohacen o zážitkový program s ekologickou tématikou nazvaný

 „Země – místo pro život (aneb Mimozemšťané na naší planetě)“.

            Environmentální program je motivován příběhem o putování mimozemšťanů po naší planetě. Žáci se budou coby příslušníci jiné civilizace postupně seznamovat s živou a neživou přírodou, s procesy a zákonitostmi probíhajícími v přírodě a s působením člověka na planetě Zemi. Program bude z velké části realizován venku.

            Jednotlivé části programu:

1. Poznání místa pobytu (vycházka do okolí, pozorování okolní krajiny).

2. Horniny a nerosty (sběr kamenů).

3. Voda (hledání, pozorování a výtvarné ztvárnění vodních zdrojů, koloběh vody v přírodě).

4. Rostliny (pozorování a poznávání rostlin, frotáž, stavby z přírodnin).

5. Živočichové (objevování světa ptáků, hmyzu a dalších zvířat, pozorování stop, krmelců, ptačích příbytků a dalších pobytových znaků zvířat).

6. Les (objevování funkcí lesa a jeho významu pro člověka).

7. Člověk (bezpečný a ohleduplný pohyb a pobyt člověka v přírodě, stopy lidské činnosti v lese, orientace v lese).

8. Budoucnost Země (ochrana přírody, úklid lesa).

9. Země – místo pro život (pozitivní a negativní působení člověka na krajinu, stopy lidské činnosti v krajině).

10. Zpráva o stavu Země (ohleduplný a bezpečný pohyb v krajině).

 

            Ozdravný pobyt v přírodě ve spojení s projektem „Země – místo pro život“ pomůže zlepšit zdravotní stav dětí, přispěje k posílení jejich fyzické kondice a psychické odolnosti a současně posílí jejich environmentální vědomí. Projekt by měl děti naučit, že pokud si náš svět poškodíme nebo dokonce zničíme, nebudeme mít kde žít.


Zpráva o Ozdravném pobytu

            Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnil ozdravný pobyt – škola v přírodě – pro žáky 1. stupně naší školy v termínu od 14. 3. do 24. 3. v horském hotelu Neptun v obci Malá Morávka v Jeseníkách. Ozdravného pobytu se zúčastnilo 90 žáků 1. – 5. ročníku.

            Vzhledem k dobrému počasí po celou dobu našeho pobytu trávili žáci každý den minimálně dvě hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne nebo navečer na čerstvém horském vzduchu venku. Chodili jsme na vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí (kopcovitý terén, rozlehlé louky, jehličnaté a listnaté lesy). Většina dětí navštívila Praděd a Karlovu Studánku.

            V průběhu pobytu se žáci zúčastnili tří besed – dvou předem naplánovaných a jedné neplánované, které byly součástí našeho ekologického programu „Země – místo pro život.“

1. beseda s ornitologem panem O. Závalským o zvířatech, zejména ptácích,

2. program neziskové organizace Rozchodník (vycházka do lesa spojená s přednáškou a výukovými aktivitami na téma les a jeho funkce, velikonoční zvyky a tradice – pletení pomlázky a zdobení velikonočních vajíček),

3. přednáška místního myslivce na téma zvířata v okolních lesích.

Všechny tři akce se setkaly s obrovským zájmem dětí.

            Rodiče byli informováni o svých dětech prostřednictvím každodenních pravidelných zpráv, doplněných množstvím fotografií, případně videozáznamů na školním facebooku.

            Ozdravný pobyt splnil svůj cíl – děti načerpaly síly a zdraví v čisté přírodě Jeseníků, dověděly se spoustu nových a zajímavých informací o naší přírodě, zlepšily svou fyzickou kondici a prožily mnohá dobrodružství v rámci ekologického programu „Země – místo pro život, aneb Mimozemšťané na naší planetě“.

                                                                                                                      Mgr. Jana Sitková

Komentáře jsou uzavřeny.