Školní akce

Vánoční besídka (2019)

V pátek 20.12 se v tělocvičně uskutečnila vánoční besídka pod vedením žákovského parlamentu.