Sportovní hry

Školní sportovní klub
„Aerobic club“
při ZŠ Tř. Dr. E. Beneše

Kroužek sportovních her je určen všem dětem 3. – 5. ročníku základní školy, které rády cvičí a sportují.

Náplní práce kroužku jsou:

● míčové hry (vybíjená, miniházená, florbal, kopaná),

● pohybové hry a soutěže,

● gymnastika a cvičení na nářadí,

● atletická průprava,

● protahovací a posilovací cvičení…

 

Sportujeme každé pondělí v tělocvičně naší školy od 14.00 do 15.00 hodin.

Cena: 500 Kč na celý školní rok.

Vedení kroužku: Mgr. Jana Sitková

Informace: jana.sitkova@zsbenese.eu