21 Bře

OK OVOV (2019)

V Havířově 20.3.2019. 5.místo v kategorii družstev. Vojtěch Bohm ze 7.A – 2. místo v kat. chlapců ročník nar. 2005 a postup na KK OVOV, Daniel Agel – 3. místo kat. chlapců ročník nar. 2004 !

13 Bře

Rodiče čtou dětem (2019)

V 2.B probíhá projekt ,,Rodiče čtou dětem,,. Cílem projektu je vytvoření kladného vztahu ke knize a četbě. O vybrané knize rodiče povypráví, přečtou z ní úryvek a následně si o knize s dětmi povídají. Poděkování patří všem, kteří náš projekt podporují.

7 Bře

Pěvecká soutěž „Zpěváček ze Slezska 2019“

Dne 6. 3. 2019 se uskutečnila každoroční pěvecká soutěž pod názvem „Zpěváček ze Slezska 2019“.  V této soutěži nechyběli ani žáci naší školy a to Miroslav Hernas (4. A), Anna Adámková (4. A), Karin Wišniowská (5. A) a Tereza Adámková (6. A). Podmínkou soutěže byl zpěv dvou charakterově odlišných písní z regionu Těšínského Slezska. Nejúspěšnějším byl Miroslav Hernas, který získal 3. místo ve své věkové kategorii.

Moc gratulujeme a všem žákům děkujeme za vzornou účast a reprezentaci školy!!!