Adventní čas v 1.A (2020)

Tradice a zvyky člověka provázejí odpradávna. Stmelovaly rodinu i celý národ. Je důležité vědět, že někam patříme. V těchto dnech se seznamujeme s adventem a významem Vánoc. Úkoly s vánoční tématikou se objevily v matematice, při čtení i psaní. Žáci ustrojili stromeček, vyráběli přání pro nejbližší, házeli střevícem, pouštěli lodičky… Continue reading

Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2020, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 16.12.2020 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě… Continue reading

Programování v 1.A (2020)

V pátek 3.12.2020 se žáci 1.A seznámili se základy programování pomocí robotické hračky Bee-bot. Bee-bot je programovatelný robot (robotická včelka) určený pro rozvoj informatického myšlení u dětí. Rozvíjí také prostorovou orientaci, představivost i logické myšlení. Aktivity byly zaměřeny na orientaci v labyrintu a zadání cesty včelce. Práce se žákům dařila,… Continue reading

Podrobné informace k provozu základní školy od 30. 11. 2020

Do školy se k prezenční výuce vracejí: Všichni žáci všech tříd 1. stupně Žáci 9. ročníku U žáků 6. až 8. ročníku bude probíhat tzv. rotační prezenční výuka: TŘÍDY PREZENČNĚ V BUDOVĚ ŠKOLY DISTANČNĚ NA DÁLKU Z DOMOVA 7.A, 8.B 30. 11. – 4. 12. 2020 7. 12. – 11…. Continue reading