18 Pro

Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2017, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 18.12.2017 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě v PC. Tímto datem škola zároveň nahlásí stavy na 3.1.2018. V případě absence si můžete obědy vyzvednout do jídlonosičů a nedoplatky již nebudou účtovány.

Děkujeme za pochopení.

16 Pro

Silový čtyřboj (2017)

Ve čtvrtek 14.12.2014 v tělocvičně gymnázia Bohumín proběhl tradiční vánoční turnaj v silovém čtyřboji .

Silový čtyřboj mladší žáci 1. Daniel Agel , 2. Vojtěch Bohm


Silový čtyřboj družstva ml. žáků 1. ZŠ Beneše
(Daniel Agel, Vojtěch Bohm, Marek Deutsch)


Silový čtyřboj družstva st. žáků 3. místo ZŠ Beneše (Sebastián Kunetek, Jakub Lindovský, Václav Dittrich)

Podrobnější informace zde.

14 Pro

Návštěva žáků z polské družební školy

V pondělí 11.12.2017 navštívili naši školu žáci z polské družební školy ze Zabelkowa. Společně s žáky 3.A prožili příjemné dopoledne. Všem se líbil výukový program Voda – zázrak přírody, který společně zhlédli v mobilním planetáriu. Dané téma pak zpracovali výtvarně. Těšíme se na další společné akce.

8 Pro

Návštěva planetária (2017)

Dne 7. prosince 2017 navštívili žáci 2.A a 3.A planetárium Johanna Palisy v Ostravě. Při vstupu do haly děti zaujalo Foucaltovo kyvadlo, dokazující otáčení Země kolem své osy. Výukový program Život stromů byl zajímavý a poučný. Planetárium určitě zase rádi navštívíme.

gallery

25 Lis

Soutěž nejen v informatice (2017)

V pátek 24. 11. 2017 se pořádala „Soutěž nejen v informatice“ v Orlové na SOŠ NET OFFICE, které se zúčastnilo na 30 žáků základních škol nejen z regionu. V kategorii Prezentace nás reprezentovala Adéla Kračmarová a Adéla Schmidtová (9. A). V kategorii Word-Excel nás reprezentoval Michal Návrat a David Urbančík (9. A), kde prvně jmenovaný se umístil na 3. místě…
Velká gratulace našim mladým ajťákům…