Info strávníkům k odhláškám stravy ! (2019)

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2019, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 16.12.2019 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě v PC. Tímto datem škola zároveň nahlásí stavy na 6.1.2020. V případě absence si můžete obědy vyzvednout do jídlonosičů a nedoplatky již nebudou účtovány.

Děkujeme za pochopení.

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.