Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně a zákonné zástupce žáků v přípravné třídě:

  1. Žáci 1. – 5. ročníku mají možnost účastnit se vzdělávacích aktivit ve škole od 25. 5. 2020
  2. Třídní učitelé budou v nejbližších dnech kontaktovat zákonné zástupce žáků s konkrétními  informacemi
  3. Svůj zájem musí zákonný zástupce potvrdit třídnímu učiteli nejpozději do 12. 5. 2020
  4. Před nástupem je nutné podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
  5. Podle počtu přihlášených dětí bude stanovena provozní doba školy, budou stanovena jasná hygienická opatření a způsob předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.
Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.