Nová opatření

Zpěv a tělesná výchova – mimořádným opatřením místně příslušné krajské hygienické stanice se omezuje provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Zákaz zpěvu a sportovní činnosti se netýká mateřských škol a zákaz sportovní činnosti se netýká prvního stupně základní školy.

Škola v přírodě – školy v přírodě nejsou omezeny a nevztahují se na ně zákazy pro konání hromadných akcí.

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.