Podrobné informace k provozu základní školy od 30. 11. 2020

Do školy se k prezenční výuce vracejí:

 • Všichni žáci všech tříd 1. stupně
 • Žáci 9. ročníku

U žáků 6. až 8. ročníku bude probíhat tzv. rotační prezenční výuka:

TŘÍDY PREZENČNĚ

V BUDOVĚ ŠKOLY

DISTANČNĚ

NA DÁLKU Z DOMOVA

7.A, 8.B 30. 11. – 4. 12. 2020 7. 12. – 11. 12. 2020
14. 12. – 18. 12. 2020 21. 12. – 22. 12. 2020
6.A, 8.A 7. 12. – 11. 12. 2020 30. 11. – 4. 12. 2020
21. 12. – 22. 12. 2020 14. 12. – 18. 12. 2020

Na provoz škol a školských zařízení se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19.

Pro prezenčně vzdělávané je důležité dodržovat homogenitu skupiny stejné jako ve třídě. Totéž platí i pro školní družinu.

 1. Výuka probíhá podle pravidelného rozvrhu jednotlivých tříd. Online hodiny při distanční výuce se vracejí k pravidelnému časovému režimu podle klasického RH. Tedy první hodina nezačíná až v 9.00, ale klasicky v 8.00 hodin.
 1. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!
 1. Žáci jsou povinni dodržovat všechna hygienická opatření (řádná dezinfekce při příchodu do třídy, po použití WC, rozestupy apod.).
 1. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, tzn., že kolektivy tříd se nebudou slučovat.
 1. Žáci i zaměstnanci škol mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole, tzn. i ve výuce i ve školní družině (doporučuje se, aby žák měl s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky).
 1. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 1. Za dodržení podmínky homogenity skupin žáků jedné třídy bude v provozu také školní družina pro žáky 1. stupně.

 

VSTUP ŽÁKŮ RÁNO DO ŠKOLY

1. Polská škola

1.A, 2.A, 3.A 7.40 – 7.55 hlavním vchodem
přípravná třída 7.40 – 8.00 bočním vchodem

 

2. Hlavní budova

4.A, 5.A 7.30 – 7.45
2. stupeň 7.45 – 7.55

 

Vstup žáků ráno na hlavní budově se pro žáky, kteří nenavštěvují školní družinu, uskutečňuje vchodem ze dvora (tak jak jsou zvyklí) a žáci se shlukují u tabulky s názvem své třídy.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 1. Polská škola
 • Pro žáky PT, 1.A, 2.A a 3.A třídy budou oddělení ŠD fungovat ráno na malé škole, odpoledne v prostorách ŠD na ulici Okružní.
 • Ráno funguje ŠD od 6.00 do 7.40, žáci nebo žáci s rodiči zvoní na školníka u hlavních dveří.
 • Odpoledne ŠD funguje jen do 16.00 hodin.
 • Žáci se stravují v určených časech v jídelně ve školní družině.

 

 1. Hlavní budova
 • Pro žáky 4. a 5. třídy budou oddělení ŠD fungovat na hlavní budově, ráno i odpoledne.
 • Ráno funguje ŠD od 6.00 do 7.40, žáci nebo žáci s rodiči zvoní na školníka u hlavních dveří.
 • Odpoledne ŠD funguje jen do 16.00 hodin, žáci odcházejí sami. Pokud je vyzvedávají rodiče, je to možné pouze v 15.00 hodin, nebo v 16.00 hodin z organizačních důvodů.
 • Žáci se stravují v určených časech v jídelně na hlavní budově.

 

Další podrobnosti najdete na: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

Záložka pro permanentní odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny.