Silový čtyřboj (2023)

Ve dnech 5. a 8.12. jsme soutěžili v silovém čtyřboji. Nejlepších výsledků dosáhlo družstvo mladších chlapců (3. místo), a také Vojtěch Antonín, Samuel Meniar, Mikuláš Lipka, kteří se umístili na různých stupních vítězství v jednotlivých disciplínách. Všem reprezentantům patří naše poděkování.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA ZŠ BENEŠE PROSINCE 2023

Program 15:30 – 17:00 hod. Zdobení perníčků  –  1. patro školy Dopis Ježíškovi  – 1. patro školy 16:00 hod. Slavnostní zahájení v tělocvičně školy 16:30 hod. Kniha jako nejkrásnější dárek – předávání knih v tělocvičně 16:50 hod. Vystoupení žáků I. stupně –  hlavní schodiště školy 17:00 hod. Rozsvícení vánočního stromečku –… Continue reading

Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2023, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 18.12.2023 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě… Continue reading