18 Pro

Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2017, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 18.12.2017 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě v PC. Tímto datem škola zároveň nahlásí stavy na 3.1.2018. V případě absence si můžete obědy vyzvednout do jídlonosičů a nedoplatky již nebudou účtovány.

Děkujeme za pochopení.