Organizace výuky od 11. 1. 2021

Na základě dnešního jednání vlády zůstáváme ve stejném režimu a to až do 22. ledna 2021. Tedy prezenčně chodí do školy jen žáci přípravné třídy, 1.A a 2.A, ostatní ročníky se vyučují stále distančně. Školní družina pokračuje v nastaveném režimu. Ranní družina – na malé škole, odpolední družina – oddělení po… Continue reading

Informace k provozu školy od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021

Obecné informace o organizaci vzdělávání od 4. ledna 2021 do 10. ledna 2021. (dle usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 a navazujícího dokumentu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021) Do školy budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků a… Continue reading

Info strávníkům k odhláškám stravy !

Vzhledem k tomu, že se blíží konec kalendářního roku 2020, žádám všechny strávníky, aby veškeré plánované odhlášky vyřešili k 16.12.2020 do 12,30 hod. Poté již nebude možné provádět úpravy v PC na portálu e-strava a škola nebude hlásit žádné změny dodavateli obědů. Proto vás žádám, po tomto datu neprovádět žádné odhlášky na e-stravě… Continue reading

Podrobné informace k provozu základní školy od 30. 11. 2020

Do školy se k prezenční výuce vracejí: Všichni žáci všech tříd 1. stupně Žáci 9. ročníku U žáků 6. až 8. ročníku bude probíhat tzv. rotační prezenční výuka: TŘÍDY PREZENČNĚ V BUDOVĚ ŠKOLY DISTANČNĚ NA DÁLKU Z DOMOVA 7.A, 8.B 30. 11. – 4. 12. 2020 7. 12. – 11…. Continue reading