Povinné roušky

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky pod číslem jednacím MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN se nařizuje nošení ochranných prostředků dýchacích cest /ústa a nos/ ve všech vnitřních společných prostorách budov škol a školských zařízení /tj. chodby, sociální zařízení, školní jídelna/ všem osobám s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání. Úplné znění tohoto mimořádného… Continue reading

Stravování !!!

Vážení rodiče, odběr stravy do jídlonosičů ( platí u žáků pro první den absence, jinak žádáme rodiče, aby stravu odhlašovali a to z důvodu dodržování hygienických postupů při COVID-19) denně v době od 11,45 do 12,15 hod. Pro vstup do jídelny používejte roušku.   Děkujeme za pochopení.

Upozornění pro rodiče žáků budoucí 1. A třídy

úterý 1. 9. 2020          slavnostní zahájení v 9.00 hod. (tělocvična na malé škole) středa 2. 9. 2020         2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod. čtvrtek 3. 9. 2020       2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod. pátek 4. 9. 2020          2 vyučovací hodiny, 8.00 – 9.40 hod.   Žádáme rodiče budoucích prvňáčků,… Continue reading

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

Přípravná třída úterý 1. 9. 2020                slavnostní zahájení v 8.00 hod. (malá škola – boční vchod) 2. – 4. 9. 2020                  4 vyučovací hodiny, 8.00 – 11.40 hod. 1.A třída úterý 1. 9. 2020                slavnostní zahájení v 9.00… Continue reading

Psychická podpora (2020)

Vážení občané Bohumína,  v sobotu 8. srpna 2020 došlo v našem městě k tragické události, která více či méně zasáhla všechny. Někteří z vás přišli o své blízké či známé, jiní byli přímými svědky události a mnozí jsou zasaženi nepřímo, představují si události z vyprávění a z obrázků v médiích…. Continue reading