TÝDENNÍ KURZ S RODILÝM MLUVČÍM V AJ

Milí žáci, vážení rodiče naše škola ve spolupráci s Jazykovou školou Hello Ostrava připravila pro žáky jedinečnou možnost zúčastnit se TÝDENNÍHO KURZU S RODILÝM MLUVČÍM V AJ. Kurz bude probíhat na naší ZŠ Beneše poslední týden letních prázdnich (23.08.2021 – 27.08.2021), 3 vyučovací hodiny denně (9:00 – 11:45). Cílem kurzu bude… Continue reading

Informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pokyny pro rodiče)

Milí rodiče, v letošním roce nás nečeká tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Na základě Opatření ministra MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce se mění forma zápisu do 1. tříd na ZŠ. Proběhne pouze formální část zápisu… Continue reading