Česká školní inspekce – zpráva (2013)

Ve dnech 15. – 17. ledna  2013  proběhla v naší základní škole kontrola ze strany České školní inspekce. Hodnotila podmínky, průběh a výsleedky vzdělávání  poskytované  naší základní školou. Výsledky si můžete přečíst zde:  CSIT-15_13-T

Propojení naučných stezek v Hraničních meandrech Odry – stezka ke kapli Pustyňa.

Akce se uskutečnila 17.10.2012. Zúčastnilo se 80 dětí a 10 dospělých z toho 25 dětí a 2 dospělí  z PL. Po příjezdu dětí z polské základní školy v Zabelkowie v 8.30 hodin jsme se všichni setkali na náměstí ve Starém Bohumíně, kde se děti rozdělily do skupin po cca 20 dětech. Postupně pak během 4… Continue reading

1. Schůze žákovského parlamentu

Dne 18.9 se uskutečnila první schůzka žákovského parlamentu. Žáci se sešli 7:15 v jazykové učebně, kde probírali informace, které nám sdělil pan učitel R. Lisztwan a pan učitel V. Kostik, kteří teďka fungují jako naše „ spojky“ mezi učiteli a námi.  Poté si žáci zvolili svou novou předsedkyni, kterou se stala… Continue reading